Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Aktuálne možnosti kaskádových grantov – január 2022

V priloženom súbore vám prinášame januárový prehľad aktuálne otvorených výziev na kaskádové financovanie najmä z bežiacich projektov programu Horizont 2020, ktoré majú termíny uzávierok v najbližších týždňoch a môžu sa ich zúčastniť aj slovenské subjekty. Niektoré z nich sa uzatvárajú už v polovici januára 2022. Z nových tém, ktoré medzi otvorené výzvy pribudli spomeňme umelú inteligenciu v energetike, podporu spolupráce v projektoch spoločenských a humanitných vied, inovatívne riešenia v mobilite či digitálny inkubátor pre múzeá a galérie.

Vo všeobecnosti sú kaskádové granty orientované na malé a stredné podniky a start-upy. Niektorých projektov sa však môžu zúčastniť aj iné organizácie (ako napr. výskumné inštitúcie, neziskové organizácie, Digitálne inovačné huby, samosprávy), či inovátori – jednotlivci. Podmienky oprávnenosti žiadateľov, témy a oprávnené aktivity si definuje každý projekt sám. Všetky podstatné informácie o podmienkach účasti sú zverejnené na webových stránkach jednotlivých projektov a nájdete ich väčšinou zhrnuté v dokumente s názvom Guidlines for Applicants.

Viac informácií o tom, čo sú kaskádové granty nájdete v sekcii Pravidlá účasti a financovania na našom webe.

V prípade otázok kontaktujte NCP pre EIC alebo NCP pre príslušný tematický klaster.

Aktualizované: 7.1.2022, zdroj: webové stránky projektov, autor: lda