Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Aktualizovaná investičná príručka fondu EIC pre schému EIC Accelerator

Európska rada pre inovácie (EIC) aktualizovala investičné smernice svojho fondu, zavádzajúc nové definície a možnosti investovania. Tieto zmeny majú pomôcť startupom a malým a stredným podnikom rýchlejšie rásť a pritiahnuť ďalších investorov. Nové smernice obsahujú presne vymedzené podmienky investovania a dezinvestovania, rozširujú definíciu kvalifikovaného investora a popisujú nové scenáre investícií vrátane follow-on investícií a exitov.

Fond EIC, založený v júni 2020, je investičným nástrojom Európskej rady pre inovácie. Do roku 2024 schválil približne 350 investícií do technologicky pokročilých spoločností v Európe s celkovým objemom investícií dosahujúcim 2 miliardy eur. V roku 2023 podporil fond EIC viac ako 100 investičných kôl, pričom spolupracoval s ďalšími 280 investormi, ktorí pridali spolu 1,2 miliardy eur, čím znásoboval investície fondu EIC viac ako 3,5-násobne.

Príručku si môžete stiahnuť tu (v PDF)

 

Zdroj: EK, innonews.blog, 7. 5. 2024, pes