Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Women TechEUDátum otvorenia: 13. 07. 2021 00:00

Uzávierka: 10. 11. 2021 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01-03

Rozpočet: 3,75 mil.

Kontaktná osoba: 17
Výzva Women TechEU podporuje európske deep-tech start-upy v rannom štádiu so ženou vo vedúcej pozícii. Je to doplnková iniciatíva k aktivitám financovaným Európskou radou pre inovácie (EIC).

Podpora v rámci tejto výzvy spočíva v:

  1. grante vo forme paušálnej sumy 75 tis. EUR na rozvoj biznisových aktivít firmy
  2. mentoringu a koučingu poskytnutého v rámci služieb na akceleráciu podnikania (Business Acceleration Services) Európskej rady pre inovácie
  3. možnosti zúčastňovať sa na cielených aktivitách organizovaných iniciatívou InvestEU a sieťou Enterprise Europe Network

Viac informácií o výzve je k dispozícii v Pracovnom programe Európske inovačné ekosystémy 2021-2022.

Záznam z informačného dňa pre Európske inovačné ekosystémy 2021-2022

Výzva na portáli Funding & Tender Opportunities

Kontakt pre viac informácií