Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva spoločného podniku pre kľúčové digitálne technológie (KDT JU) pre rok 2023Dátum otvorenia: 01. 05. 2023 00:00

Uzávierka: 03. 05. 2023 00:00 -

Kontaktná osoba: Tomáš Pavlik
Spoločný podnik pre kľúčové digitálne technológie (KDT JU) v rámci Horizont Európa je otvorený pre každú organizáciu, ktorá vie prispieť k výskumným cieľom programu. KDT JU vyhlásil od 7. februára 2023 výzvy s 2-stupňovým spôsobom podávania, ktoré sú momentálne otvorené.

V rámci výzvy s akciami IA je sú dispozícii na podávanie štyri témy, nasledovne:

HORIZON-KDT-JU-2023-1 IA  

  • HORIZON-KDT-JU-2023-1-IA-Topic-1- Global call according to SRIA 2023 (IA)
  • HORIZON-KDT-JU-2023-1-IA-Focus-Topic-2- Focus topic 6G Integrated Radio Front-End for TeraHertz Communications (IA)
  • HORIZON-KDT-JU-2023-1-IA- Focus-Topic-3-Focus topic on Integration of trustworthy Edge AI technologies in complex heterogeneous components and systems (IA)
  • HORIZON-KDT-JU-2023-1-IA- Focus-Topic-4- Focus Topic on Electronic Control Systems (ECS) for management & control of decentralized energy supply & storage (IA)

Projektové návrhy sa podávajú dvojstupňovým spôsobom s prvým termínom do 3. mája 2023 a druhým termínom do 19. septembra 2023.

Viac informácií o výzve

Zdroj: http://www.kdt-ju.europa.eu, 15.2.2023, top