Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva Partnerstva EuroHPC JU: HORIZON-EUROHPC-JU-2022-ALG-02-01Dátum otvorenia: 20. 04. 2022 00:00

Uzávierka: 27. 10. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-EUROHPC-JU-2022-ALG-02-01

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
Partnerstvo EuroHPC (Európsky spoločný podnik pre vysokovýkonnú výpočtovú techniku) napomáha EÚ a participujúcim štátom v EuroHPC JU koordinovať snahy a spájať zdroje, aby sa Európa stala svetovým lídrom v oblasti superpočítačov.

Momentálne má Partnerstvo otvorenú nasledujúcu výzvu s termínom uzávierky 27. 10. 2022:

Dávame do pozornosti, že Partnerstvo EuroHPC JU je financované aj prostredníctvom Digital Europe Programme a momentálne sú k aj dispozícii nasledujúce výzvy:

Zdroj: EuroHPC JU, top