Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva EIT RawMaterials: Grant pre pedagógov na zvýšenie digitálnych kompetenciíDátum otvorenia: 29. 07. 2022 00:00

Uzávierka: 31. 07. 2022 00:00 -

Kontaktná osoba: Tomáš Pavlik
Regionálne centrum EIT RawMaterials Košice vyhlasuje verejnú výzvu na grantové financovanie na účasť na Workshope Digital Teaching Competences, ktorý sa bude konať v septembri 2022 v slovinskej Ľubľane. Workshop je určený pre pedagógov, z ktorých vybraní uchádzači získajú finančné prostriedky na pokrytie nákladov spojených s účasťou na tomto workshope. 

Výzva sa uzatvára 31. júla 2022 o 23:59 SEČ.

Kedy a kde?

V Slovinsku v Ľubľane, 27. a 28. septembra 2022.

Kto sa môže zúčastniť?

Akýkoľvek vysokoškolský učiteľ/lektor pochádzajúci z oprávnenej krajiny, ktorý rád posúva výučbu na vyššiu úroveň pomocou digitálnych technológií  a chce si zlepšiť svoje kompetencie v tejto oblasti.

Vhodným kandidátom je

  • vysokoškolský učiteľ/lektor pôsobiaci vo výučbe študentov I. alebo II. Stupňa
  • workshop je vhodný len pre účastníkov z krajín RIS pokrývajúcich EIT RM RCK: Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Ukrajina

Obmedzenia
• Grantovú podporu získa iba 5 učiteľov/lektorov, ktorí najlepšie spĺňajú kritériá
• Znalosť anglického jazyka je povinnou podmienkou (pre úspešné absolvovanie kurzu, keďže všetky aktivity kurzu budú prebiehať v angličtine)

Ako sa zapojiť do výzvy?

1. Ak máte záujem o udelenie grantu, musíte svoj záujem nahlásiť spolu s priloženým profesijným životopisom na: hubkosice@eitrawmaterials.eu

2. Po dokončení prvého kroku musia žiadatelia vyplniť registračný formulár najneskôr do 31. júla 2022, kedy sa výzva uzatvára.

Podpora financovania
Piati vybraní učitelia získajú grant vo výške 800 eur na pokrytie cestovných a pobytových nákladov, ubytovania a ďalších súvisiacich nákladov.
Financovanie bude poskytnuté formou jednorazovej sumy na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Nebude potrebné doložiť sprievodnú dokumentáciu, ale fyzická účasť na kurze je nevyhnutnou podmienkou.

Čo zahŕňa výberový proces?

Žiadosti bude posudzovať kvalifikačná komisia Technickej univerzity v Košiciach na základe:
• Príslušná vyučovacia činnosť
• Hodnotenie oprávnenosti
• Dostupná kapacita
• Dostupnosť na cestovanie
• Úroveň znalosti anglického jazyka

Informácia o workshope Digital Teaching Competences

Oficiálne zverejnená výzva

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: hubkosice.eu, top