Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Underlying models for the European Digital Twin OceanDátum otvorenia: 22. 12. 2021 00:00

Uzávierka: 12. 12. 2021 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-05

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-MISS-2021-OCEAN-05-01 Underlying models for the European Digital Twin Ocean – IA

Cieľom uvedenej Inovačnej akcie je vytvorenie modelu európskeho digitálneho Twin Ocean. Riešitelia budú navrhovať model tak, aby bol komplementárny ku Copernicus marine service pričom budú integrovať modely do architektúry European Digital Twin Ocean a tiež verejnej infraštruktúry. Takýmto spôsobom zaistia prístup k potrebným vstupom a validáciu dát. Návrhy by mali okrem toho podporovať vývoj majákov misie a tiež by mali zladené s rozvojom destinácie Earth programu Digital Europe. Projekty môžu profitovať z poznatkov a skúseností Spoločného výskumného centra v oblasti  modelovania morských ekosystémov v európskom meradle, ktoré podporuje hodnotenie vplyvu prostredníctvom špecializovaných simulácií scenárov prepojených s politickými rámcami.

Projekt by mal

  1. mal by vytvoriť súbor referenčných modelov pre európsky digitálny Twin Ocean
  2. model Twin Ocean by mal byť doplnený súborom nástrojov na podporu jeho využívania, vrátane ďalších modelov alebo softvéru, ktoré dodržiavajú stanovené normy kvality
  3. súbor modelov Ocean twin by mal umožniť vývoj scenárov a simulácií typu „čo ak“ na podporu misie Ocean lighthouses

Viac informácií:

Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Missions

Implementation Plan, European Mission Restore our Ocean and Waters by 2030

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 15.12.2021, nakh