Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Twin Green and Digital Transition 2024 (HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01)Dátum otvorenia: 05. 02. 2024 00:00

Uzávierka: 07. 02. 2024 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
Dňa 19.09.2023 sa otvorila nová výzva z v rámci časti priemysel Klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa – tu si môžete pozrieť dvojročný pracovný program na roky 2023-2024 (aktualizácia 31.03.2023). Výzva HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01 je tematicky zaradená pod Destináciou 1: Klimaticky neutrálna, cirkulárna a digitalizovaná výroba.

Zoznam zverejnených tém v rámci výzvy HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01:

Tematický okruh: Manufacturing Industry
HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-03: Manufacturing as a Service: Technologies for customised, flexible, and decentralised production on demand (Made in Europe Partnership) (RIA)
HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-05: Technologies/solutions to support circularity for manufacturing (Made in Europe Partnership) (RIA)
Tematický okruh: Energy Intensive Process Industries
HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-32: Optimisation of thermal energy flows in the process industry (Processes4Planet partnership) (IA)
HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-34: Renewable hydrogen used as feedstock in innovative production routes (Processes4Planet Partnership) (RIA)
HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-35: Turning CO2 emissions from the process industry to feedstock (Processes4Planet partnership) (IA)
HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-38: Hubs for circularity for industrialised urban peripheral areas (Processes4Planet partnership) (IA)
HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-41: Breakthroughs to improve process industry resource efficiency (Processes4Planet partnership) (RIA)
Tematický okruh: Clean steel
HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-44: Digital transformation and ensuring a better use of industrial data, which can optimise steel supply chains (Clean Steel Partnership) (IA)
HORIZON-CL4-2024-TWIN-TRANSITION-01-46: CO2-neutral steel production with hydrogen, secondary carbon carriers and electricity OR innovative steel applications for low CO2 emissions (Clean Steel Partnership) (RIA)

Termín uzávierky výzvy: 07.02.2024 17:00 Bruselského času

Bližšie informácie k plánovaným výzvam nájdete na Funding and Tenders Portal.

Pre viac informácií kontaktujte príslušný národný kontaktný bod na Slovensku.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, erh