Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

The relation of young generations with the sea and water: values, expectations and engagementDátum otvorenia: 22. 12. 2021 00:00

Uzávierka: 19. 04. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-05

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-MISS-2021-OCEAN-05-02:  The relation of young generations with the sea and water: values, expectations, and engagement – RIA

Téma relation of young generations with the sea and water vyžaduje vypracovanie prognostická štúdia o kultúrnych a emocionálnych vzťahoch budúcich generácií k moru a sladkej vode prispeje k

  • formovaniu transformačných námorných politík
  • usmerneniu budúce iniciatívy v tejto oblasti a
  • vytvoreniu inovatívnych riešení pre vodné ekosystémy

Štúdia by mala byť založená na prieskumoch, príspevkoch, pozorovaniach a zhromaždených dôkazoch špecifickej sociálnej skupiny. V analýze by mala zohľadňovať sociálno-ekonomické rozdiely a nerovnosti.

Riešitelia sa budú v rámci svojich návrhov zaoberať

  • analýzou
  • identifikáciou očakávaní a
  • vypracovaním perspektívy, pričom zdôraznia dôsledky pre budúce stratégie a politiky a sociálno-ekonomické aktivity

Viac informácií:

Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Missions

Implementation Plan, European Mission Restore our Ocean and Waters by 2030

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 15.12.2021, nakh