Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

The European Social Innovation Competition 2024Dátum otvorenia: 09. 04. 2024 00:00

Uzávierka: 11. 06. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-EIC-2024-EUSIC-PRIZE-04

Rozpočet: 150 tis. EUR

Kontaktná osoba: Peter Szuttor
The European Social Innovation Competition je súťaž Európskej komisie s podporou EIC. Súťaž udeľuje ceny tým inováciám, ktoré sa zameriavajú na riešenie celospoločenských výziev. V roku 2024 je témou súťaže „Digital Democracy“ – identifikácia boja s dezinformáciami, rozvoj demokratických praktík, posilňovanie občianskej spoločnosti.

Celkovo budú udelené tri ceny: 75 000, 50 000 a 25 000 EUR.

Bližšie informácie k podmienkam výzvy nájdete na na portáli EU Funding & Tenders Portal a na web stránke EIC Prizes.

 

Národný kontaktný bod: Peter Szuttor, tel.: +421 918 547 348; email: peter.szuttor@cvtisr.sk