Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

The European Innovation Procurement Awards 2023Dátum otvorenia: 20. 04. 2023 00:00

Uzávierka: 17. 08. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-EIC-2023-EUIPA-PRIZES-03-01

Rozpočet: 300 tis.

Kontaktná osoba: Peter Szuttor
Európska komisia odštartovala už 3. ročník ceny European Innovation Procurement Awards (EUIPA). S podporou Európskej rady pre inovácie (EIC) v rámci programu Horizont Európa sa zameriava na verejných a súkromných nákupcov, fyzické a právnické osoby, ktoré podporujú obstarávanie inovácií a tiež inovatívne riešenia obstarávania.

Cieľom ocenení je ukázať, ako obstarávanie v oblasti inovácií pozitívne transformuje ekonomiku nielen vytváraním nových a udržateľných trhov, ale aj riešením spoločenských výziev, akou je napríklad aj klimatická zmena.

Súťaž udelí celkovo šesť cien v dvoch kategóriách:

  • Iniciatíva v oblasti inovatívneho obstarávania
  • Riešenie spoločenských výziev – „prechod na zelenú energiu“.

Každá z týchto kategórií odmení jedného víťaza sumou 75 000 EUR, 2. miesto sumou 50 000 EUR a 3. miesto sumou 25 000 EUR.

Bližšie informácie k výzve nájdete Funding & Tender Opportunities Portal.

EK plánuje k výzve organizovať aj online informačný seminár 31. mája 2023 o 10:00 – link na registráciu.

Národný kontaktný bod: Peter Szuttor, tel.: +421 918 547 348; email: peter.szuttor@cvtisr.sk