Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Súťaž CASSINI ChallengesDátum otvorenia: 02. 10. 2023 00:00

Uzávierka: 24. 11. 2023 00:00 -

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
CASSINI Challenges je nová súťaž v oblasti vesmír (kedysi známa ako MyEuspace competition), ktorej cieľom je podporiť vývoj inovatívnych komerčných riešení (ako napríklad mobilných aplikácií alebo hardwaru), ktoré využívajú európske vesmírne dáta z Galileo a/alebo Copernicus.

Súťaž sa koná v troch rôznych oblastiach:

  • Next Generation Challenge – inovatívne riešenia k veľkým spoločenským výzvami v oblastiach ako health and well being, citizens´ safety, security and connectivity,
  • Sustainable Future Challenge – inovatívne riešenia k oblastiam ako conservation of ecosystems, sustainable agriculture, and management of energy and resources,
  • Emerging Technologies Challenge – inovatívne riešenia, ktoré kombinujú európske vesmírne dáta s deep technológiami ako umelá inteligencia, kvantové technológie, blockchain, metaverse a rozšírená realita (AR/MR/VR).

Súťaž sa bude odohrávať v troch rôznych kategóriách:

  • Track „Submission of an Idea“ – TRL 1 – TRL 3,
  • Track „Submission of a Protorype“ – TRL 4 – TRL7,
  • Track „Submission of a Product“ – TRL 8 – TRL 9.

Dňa 24. 10. 2023 v čase od 16:00 – 17:00 CEST sa konal k súťaži Informačný webinár, viac informácií na webe EUSPA.

Termíny uzávierky jednotlivých kategórií súťaže:

  • 24.11.2023 – uzávierka Track „Submission of an Idea“,
  • 09.02.2024 – uzávierka Track „Submission of a Prototype“
  • 19.04.2024 – uzávierka Track „Submission of a Product“.

Viac informácií a podmienky súťaže nájdete na web stránke EUSPA

Zdroj: EUSPA