Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data 2022 (HORIZON-CL4-2022-SPACE-01)Dátum otvorenia: 02. 11. 2021 00:00

Uzávierka: 16. 02. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL4-2022-SPACE-01

Rozpočet: 85,70 mil.

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
V pracovnom programe pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa nájdete túto výzvu v rámci piatej Destinácie: Otvorená strategická autonómia vo vývoji, nasadzovaní a využívaní globálnej vesmírnej infraštruktúry, služieb, aplikácií a údajov.

Očakávaný dopad Klastra 4: Otvorená strategická autonómia pri vývoji, nasadzovaní a využívaní globálnych vesmírnych infraštruktúr, aplikácií služieb a údajov, a to aj posilňovaním nezávislej kapacity EÚ pre prístup do vesmíru, zabezpečením autonómie dodávok kritických technológií a vybavenia a posilňovaním konkurencieschopnosti vesmírneho sektoru EÚ.

Zoznam zverejnených tém v rámci výzvy HORIZON-CL4-2022-SPACE-01:

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, 28.10.2021, erh