Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data 2022 – applications (HORIZON-EUSPA-2022-SPACE)Dátum otvorenia: 03. 11. 2022 00:00

Uzávierka: 02. 03. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-EUSPA-2022-SPACE

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
V pracovnom programe na roky 2021-2022 pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa nájdete túto výzvu v rámci APPENDIX TO ACTION 2.5.

Zoznam zverejnených tém v rámci výzvy HORIZON-EUSPA-2022-SPACE:

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, 03.11.2022, erh