Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

SSA HE-NEO-01 – INCREASE NETWORKING OF MS ASSETS – PHYSICAL PROPERTIES OBSERVATIONSUzávierka: 13. 02. 2024 00:00 -

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
Európska vesmírna agentúra (ESA) vyhlasuje výzvu “SSA HE-NEO-01 – INCREASE NETWORKING OF MS ASSETS – PHYSICAL PROPERTIES OBSERVATIONS”, ktorá je financovaná cez Horizon Europe Programme pod Klastrom 4.

Znalosti o fyzických charakteristikách blízkozemských objektov (NEO) sú obmedzené. Zámer tohto projektu je realizovať niekoľko pozorovaní fyzikálnych vlastností týchto objektov, ako sú svetelné krivky, fotometria, spektroskopia odrazu alebo polarimetrické pozorovania.

Tento projekt spadá do programu Vesmírnej bezpečnosti ESA, ktorej cieľom je prispieť k ochrane našej planéty pred nebezpečenstvami prichádzajúcimi z vesmíru. Očakáva sa, že samotná implementácia pozorovaní a odvodenie fyzikálnych vlastností, ako sú veľkosť, rotácia, taxonómia a zloženie asteroidu, budú hlavným predmetom štúdia.

Cieľom tejto výzvy je zvýšiť pozorovacie schopnosti členských štátov EÚ a európskych pozorovacích staníc, ktoré vykonávajú pozorovania blízkozemských objektov (NEO).

Táto výzva bude otvorená do 13. februára 2024. Rozsah rozpočtu je stanovený na maximálne 800 000 €.

Viac informácií prostredníctvom tenderového portálu esa-star tu.