Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Small scale biorefining in rural areasDátum otvorenia: 25. 04. 2023 00:00

Uzávierka: 20. 09. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-JU-CBE-2023

Rozpočet: 15 mil

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-JU-CBE-2023-IA-01 Small scale biorefining in rural areas

Malorozmerné biorafinérie v oblasti vidieka:

  • Tieto návrhy majú za cieľ zlepšiť prístup vidieckych komunít k novým možnostiam využitia biomasy a pomôcť k rozvoju miestnych trhov, čím sa prispeje k hospodárskej a sociálnej udržateľnosti vidieckych oblastí.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky výzvy sú zverejnené na FTO portáli

CBE JU Pracovný program na rok 2023

FTO, 26.4.2023, nakh