Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Seeking Personal Branding Expert for Agrifood ProfessionalsUzávierka: 07. 06. 2024 00:00 -

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) Food hľadá skúseného odborníka na budovanie osobnej značky, ktorý by vytvoril pútavý online kurz prispôsobený odborníkom v agropotravinárskom sektore. Tento kurz bude po výbere akreditovaný prestížnou značkou EIT Food Label pre vzdelávanie a odbornú prípravu bez titulu, čím sa zabezpečí jeho dodržiavanie štandardov kvality a relevantnosti EIT.

Hlavným cieľom kurzu je posilniť agropotravinárskych profesionálov, vrátane členov expertnej komunity EIT Food Agrifood Futures, základné znalosti a zručnosti na strategické budovanie a riadenie ich osobnej prítomnosti značky, najmä na platformách ako LinkedIn.

Medzi kľúčové oblasti zamerania patria:

  • Základy osobnej značky
  • Identifikácia vašej jedinečnej hodnotovej ponuky
  • Vytvorenie príbehu vašej značky
  • Optimalizácia profilu na LinkedIn
  • Tvorba a kurátorstvo obsahu
  • Budovanie silnej online prítomnosti
  • Vytváranie sietí a budovanie vzťahov
  • Rečnícke a prezentačné zručnosti na verejnosti
  • Správa reputácie vašej osobnej značky
  • Meranie úspechu a prispôsobovanie stratégií

 

Ďalšie podrobnosti nájdete na: https://learning.eitfood.eu/fi…

 

Zdroj: EIT FOOD, 27.05.2024, nakh