Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Robust and optimised industrial biotech and chemical/industrial biotech processesDátum otvorenia: 26. 04. 2023 00:00

Uzávierka: 26. 09. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-JU-CBE-2023

Rozpočet: 10 mil

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-JU-CBE-2023-R-03 Robust and optimised industrial biotech and chemical/industrial biotech processes

Robustné a optimalizované priemyselné biotechnológie a chemické/priemyselné biotechnologické procesy:

  • Téma sa zameriava na vývoj nových a lepších technológií pre priemyselné biotechnológie a chemické procesy. Očakáva sa návrh projektu, ktorý bude zameraný na zlepšenie procesov a využitia biotechnológií v priemysle, a to s cieľom vytvoriť nové produkty s lepšou výkonnosťou a zlepšiť environmentálnu udržateľnosť

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky výzvy sú zverejnené na FTO portáli

CBE JU Pracovný program na rok 2023

FTO, 26.4.2023, nakh