Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities – two-stageDátum otvorenia: 28. 10. 2021 00:00

Uzávierka: 23. 02. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02

Rozpočet: 33 mil.

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
Výskum a inovácie so silným rozmerom sociálnych a behaviorálnych vied a s dôrazom na rodové aspekty podporia udržateľný, vyvážený a inkluzívny rozvoj vidieckych, pobrežných a mestských oblastí sa bude zameriavať na lepšie pochopenie rozdielnych vplyvov klimatických, environmentálnych, sociálno-ekonomických a demografických zmien na vidiecke, pobrežné a mestské oblasti s cieľom určiť spôsob, ako tieto zmeny premeniť na rovnaké príležitosti pre ľudí bez ohľadu na to, kde žijú, posilniť územnú súdržnosť a umožniť spravodlivý prechod; bude skúmať inovatívne spôsoby, ako prispôsobiť politické reakcie na zistené miestne výzvy na rôznych úrovniach riadenia a podporovať inovácie s cieľom umožniť komunitám vyvíjať, testovať a rozširovať riešenia, ktoré reagujú na globálne výzvy.

HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02-01-two-stage: Smart solutions for smart rural communities: empowering rural communities and smart villages to innovate for societal change – IA

HORIZON-CL6-2022-COMMUNITIES-02-02-two-stage: Developing nature-based therapy for health and well-being – RIA

Uzávierka 2. fázy je naplánovaná na 6.9.2022, 17:00

Kontakt v SR pre viac informácií: Nataša Hurtová, NCP pre klaster 6

Zdroj: Funding & tender opportunities; 28.10.2021; nakh