Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities two-stageDátum otvorenia: 17. 10. 2023 00:00

Uzávierka: 22. 02. 2024 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL6-2024-COMMUNITIES-02

Rozpočet: 22 mil

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
ID výzvy: HORIZON-CL6-2024-COMMUNITIES-02

Témy výzvy:

01 Innovating for climate-neutral rural communities by 2050 – IA

02 New sustainable business and production models for farmers and rural communities – RIA

Uzávierka 2. fázy: 17.9.2024, 17:00 bruselského času

Kontakt v SR pre viac informácií: Nataša Hurtová, NCP pre klaster 6

Zdroj: Funding & tender opportunities; 17.10.2023; nakh