Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communitiesDátum otvorenia: 22. 12. 2022 00:00

Uzávierka: 12. 04. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
V rámci programu financuje Komisia aj výskum a inovácie na podporu udržateľného a vyváženého rozvoja vidieckych, pobrežných a mestských oblastí. V rámci tejto tematickej oblasti sa podporí udržateľný, vyvážený, spravodlivý a inkluzívny rozvoj a riadenie komunít najmä podporou inovácií vedených zdola nahor.

HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01-01 Enhancing social inclusion in rural areas: focus on people in a vulnerable situation and social economy – RIA

HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01-02 Improving rural future through better territorial governance and rural-urban synergies – IA

HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01-03 International benchmarking of rural and territorial policies and delivery mechanisms – CSA

HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01-04 Investigating the contribution of geographical indications (GIs) to sustainable development and optimising support for newly established schemes – RIA

HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01-05 Assessing urban farming impacts – RIA

HORIZON-CL6-2023-COMMUNITIES-01-06 Inclusive and smart ways to communicate sustainability of food – RIA

Zoznam všetkých výziev klastra 6 na rok 2023 si môžete stiahnuť v pdf formáte

Kontakt v SR pre viac informácií: Nataša Hurtová, NCP

Zdroj: Funding & tender opportunities, nakh