Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Production of safe, sustainable, and efficient bio-based fertilisers to improve soil health and qualityDátum otvorenia: 26. 04. 2023 00:00

Uzávierka: 20. 09. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-JU-CBE-2023

Rozpočet: 15 mil

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
Téma HORIZON-JU-CBE-2023-IA-02 Production of safe, sustainable, and efficient bio-based fertilisers to improve soil health and quality

Výroba bezpečných, udržateľných a účinných bio-hnojív na zlepšenie zdravia a kvality pôdy:

  • Táto téma sa zameriava na vývoj nových hnojív na biologickom základe, ktoré budú bezpečné, udržateľné a účinné na zlepšenie zdravia a kvality pôdy. Cieľom je podporiť udržateľné poľnohospodárstvo a minimalizovať používanie chemických hnojív.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky výzvy sú zverejnené na FTO portáli

CBE JU Pracovný program na rok 2023

FTO, 26.4.2023, nakh