Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

PODPORA ZMIEN V HODNOTENÍ VÝSKUMU A VÝSKUMNÍKOV Z DÔVODU OCENENIA PRAKTÍK OTVORENEJ VEDYDátum otvorenia: 22. 06. 2021 00:00

Uzávierka: 23. 09. 2021 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-45

Rozpočet: 2 mil.

Kontaktná osoba: 32
Cieľom projektu je zmapovanie existujúcich a návrh nových metód a metodológií na meranie výskumu a výskumníkov.

Výška grantu je do 2 mil. EUR

Projekty je možné podávať do 23.9.2021

Plné znenie výzvy