Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

PODPORA PRE TVORCOV POLITÍK – PROGRAMOVÁ ÚROVEŇ SPOLUPRÁCE MEDZI NÁRODNÝMI VÝSKUMNO-INOVAČNÝMI PROGRAMAMIDátum otvorenia: 22. 06. 2021 00:00

Uzávierka: 23. 09. 2021 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-09

Rozpočet: 2 - 3 mil.

Kontaktná osoba: 32
Cieľom výzvy je zosúladiť Európske, národné a regionálne programy, podporujúce vedu, výskum a inovácie tak, aby sa vzájomne dopĺňali. V poslednom období bolo z európskych zdrojov podporených okolo 250 VaI iniciatív, ktoré je potrebné zmapovať, vzájomne prepojiť a zosúladiť.

Výška grantu sa môže pohybovať medzi 2-3 mil. EUR

Výzva je 1-fázová a žiadosti je možné podávať do 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy