Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Podpora komunít aktérov pre misiu Obnovme náš oceán a vodyDátum otvorenia: 23. 04. 2024 00:00

Uzávierka: 06. 09. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2024-OCEAN-02

Rozpočet: 16,5 mil. eur

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
Téma  
01 Community-led actions to restore our ocean, seas and waters RIA
02 Support for the Coalition of waterfront cities, regions and islands for Mission Ocean and Waters CSA

 

Pracovný program 2023-2025, aktualizácia 17.4.2024 upravuje komplexne podmienky výzvy aj špecifické podmienky tém. Najaktuálnejšie informácie nájdete na FTO portáli. Môžete využiť odkazy v tabuľke vyššie.