Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Piloting citizen science in marine and freshwater domainsDátum otvorenia: 22. 12. 2021 00:00

Uzávierka: 12. 04. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2021-OCEAN-05

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-MISS-2021-OCEAN-05-03:  Piloting citizen science in marine and freshwater domains – CSA

Návrhy by mali spájať občanov EÚ a miestne komunity s oceánmi, moriami a vodami, uľahčovať široké vlastníctvo a vzdelávanie a spoluvytvárať premeny v rámci komunít, ktoré umožnia dosiahnuť európske ciele Zelenej dohody.

Návrhy by mali tiež pomôcť

  • vytvoriť silnejšie emocionálne prepojenie medzi spoločnosťou a vodnými ekosystémami
  • kolektívnou zodpovednosťou
  • vyvolať záujem o prijatie opatrení.

Aby sa zmenili srdcia aj mysle, návrhy by mali rozvíjať komunikačné činnosti, ktoré vzbudzujú úctu a úžas a spájajú sa s vecami, ktoré si ľudia hlboko cenia. Akcie by sa mali zamerať na emocionálne prepojenie, a nie sa len pokúšať „zaplniť“ medzeru vo vedomostiach.

Viac informácií:

Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Missions

Implementation Plan, European Mission Restore our Ocean and Waters by 2030

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 15.12.2021, nah