Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Organisation of the Women TechEU SchemeDátum otvorenia: 22. 12. 2022 00:00

Uzávierka: 23. 03. 2023 00:00 -

Kontaktná osoba: Peter Szuttor
Podmienky výzvy Organisation of the Women TechEU Scheme (HORIZON-EIE-2023-CONNECT-01-01), ktorá bola otvorená 22. 12. 2022.

Hlavné očakávania od výzvy:

- podpora deep-tech inovácií ako základ moderného, ​​konkurencieschopného hospodárstva založeného na znalostiach, ktoré efektívne využíva zdroje,
- podpora vedúceho postavenia žien v odvetví deep-tech s cieľom vybudovať spravodlivejšie, inkluzívnejšie a prosperujúcejšie inovačné ekosystémy v Európskej únii,
- zabezpečenie hladkého pokračovania už zavedenej schémy "Women TechEU" v súlade s predchádzajúcimi procesmi, výsledkami a brandingom,
- podpora spolupráce a vytváranie sietí medzi podnikateľkami - inovátorkami v oblasti deep-tech.

Záznam z informačného dňa EK k pracovnému programu EIE na roky 2023-2024 (s predstavením jednotlivých výziev) nájdete na tomto linku.

Uzávierka: 23. 3. 2023, 17:00 Bruselského času

Pracovný program EIE na roky 2023-2024

Národný kontaktný bod: Peter Szuttor, tel.: +421 918 547 348; email: peter.szuttor@cvtisr.sk