Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Opatrenia na podporu misie Dohoda o pôde pre EurópuDátum otvorenia: 08. 05. 2024 00:00

Uzávierka: 03. 10. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2024-SOIL-01

Rozpočet: 91 mil. eur

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
Aktualizácia pracovného programu pre misie obsahuje 9 nových tém z oblasti Dohoda o pôde pre Európu. Z predložených návrhov bude podporených 13 najlepších riešení celkovou sumou zhruba 91 mil. eur.

Témy výzvy
 
01. Co-creating solutions for soil health in Living Labs RIA
02. Living Labs in urban areas for healthy soils RIA
03. Towards a dynamic monitoring system to assess status and spatiotemporal changes of soil erosion at European scale RIA
04. Systems to quantify nitrogen fluxes and uncertainties in European landscapes RIA
05. Soil health, pollinators and key ecosystem functions RIA
06. Harnessing the multifunctional potential of soil biodiversity for healthy cropping systems IA
07. Development of high spatial-resolution monitoring approaches and geographically-explicit registry for carbon farming RIA
08. Managing forest peatsoils RIA
09. Assessment of Soil Health in Africa IA

 

Pracovný program 2023-2025, aktualizácia 17.4.2024 upravuje komplexne podmienky výzvy aj špecifické podmienky tém. Najaktuálnejšie informácie nájdete na FTO portáli. Môžete využiť odkazy v tabuľke vyššie.