Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

OCHRANA VYSOKOŠKOLSKÝCH A VÝSKUMNÝCH INŠTITÚCIÍ PRED KONVENČNÝMI A NEKONVENČNÝMI HROZBAMIDátum otvorenia: 22. 06. 2021 00:00

Uzávierka: 23. 09. 2021 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-50

Rozpočet: 1 mil.

Kontaktná osoba: 32
Cieľom výzvy je zvýšenie odolnosti VaV inštitúcií voči hrozbám, zabezpečenie prepojenia takýchto inštitúcií a optimalizácia VaV infraštruktúry a zdrojov.

Výška grantu sa môže pohybovať okolo 1 mil. EUR

Výzva je 1-fázová a žiadosti je možné podávať do 23. 9. 2021

Plné znenie výzvy