Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Network for innovative solutions for the future of democracyDátum otvorenia: 16. 05. 2022 00:00

Uzávierka: 21. 09. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-02

Rozpočet: 3 mil. Euro

Kontaktná osoba: Elena Žáková
Cieľom výzvy je vytvoriť sieť výskumníkov v oblasti demokracie spolu s odborníkmi z praxe v oblasti občianskej participácie, deliberácie a občianskeho vzdelávania v rámci celej Európy, ktorá by združovala aktérov z členských štátov a pridružených krajín reprezentujúcich rôzne časti Európy. Takáto sieť by mala prispieť k budúcej európskej politike na posilnenie a obnovu demokracie v Európe v súlade s prioritami Komisie. Projekt by mal trvať minimálne 36 mesiacov.

Výzva: Reshaping democracies II (HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-02)

Téma: HORIZON-CL2-2022-DEMOCRACY-02-01: Network for innovative solutions for the future of democracy / Sieť pre inovatívne riešenia pre budúcnosť demokracie

Typ projektov: CSA – Coordination and Support Actions / Koordinačná a podporná akcia

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 17.5.2022