Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

National engagement sessions and support to the establishment of soil health living labsDátum otvorenia: 22. 12. 2021 00:00

Uzávierka: 24. 03. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-07: National engagement sessions and support to the establishment of soil health living labs – CSA

Téma dáva možnosť riešiteľom prispieť k naplneniu cieľa zriadením 100 soil health living labs, ktoré budú spoločne vytvárať inovácie. Takáto cesta má prispieť k zlepšeniu zdravie pôdy, obnove ekosystémov a biodiverzity a udržateľne riadiť prírodné zdroje.

Úspešný návrh zabezpečí účinné spustenie prvých laboratórií a majákov v oblasti zdravia pôdy prípravou a podporou komunít zainteresovaných strán v členských štátoch a pridružených krajinách a zabezpečením spolupráce správcov pôdy, priemyselných odvetví, spotrebiteľov a spoločnosti ako celok a účinných opatrení v oblasti zdravia pôdy v odvetviach a využívaní pôdy.

Viac informácií:

Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Missions

Implementation Plan, Soil Deal for Europe

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 15.12.2021, nah