Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

MSCA Postdoctoral Fellowships 2024Dátum otvorenia: 23. 04. 2024 00:00

Uzávierka: 11. 09. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-MSCA-2024-PF-01

Rozpočet: 417 mil. €

Kontaktná osoba: Zuzana Reptová
Granty MSCA Postdoctoral fellowships sú zamerané na zlepšenie tvorivého a inovačného potenciálu výskumníkov v ranných fázach kariéry. Podporia získavanie medzinárodných, interdisciplinárnych a medzisektorový skúseností prácou v inej krajine.

Cieľom je vybaviť vedcov a vedkyne v ranných štádiách kariéry novými zručnosťami a kompetenciami, a to cez podporu mobility, odbornej prípravy a networkingu pri realizácii vlastného originálneho projektu v akejkoľvek oblasti výskumu. Sú prestížnym odrazovým mostíkom v kariére výskumníkov a umožňujú im posilniť výskumnú spoluprácu s poprednými vedeckými tímami na celom svete.

Projekt podáva výskumný pracovník v spolupráci s hosťujúcou organizáciou v ktorejkoľvek členskej krajine, alebo krajine asociovanej k programu Horizont Európa.

Vo výzve sa celkovo prerozdelí viac ako v celkovej hodnote 417 miliónov €. Financovanie formou jednotkových nákladov (unit costs) je k dispozícii pre projekty s trvaním 2 – 3 roky.

Projektový návrh je možné podať do 11. 9. 2024 (o 17:00)

 

Viac informácii: o programe MSCA PF

 

Plný text výzvy MSCA PF 2024

Odporúčania k príprave projektového zámeru: 6 krokov ako začať

 

Pozrite si náš webinár o príprave úspešného projektu

 

Kontakt na Slovensku – Zuzana Reptová

 

zdroj: REA a F&T portal, zur