Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

MSCA Postdoctoral Fellowships 2024 (HORIZON-MSCA-2024-PF-01)Dátum otvorenia: 23. 04. 2024 00:00

Uzávierka: 11. 09. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-MSCA-2024-PF-01

Kontaktná osoba: Kvetoslava Papanová
Postdoktorandské štipendiá MSCA (2023/24)

Cieľom MSCA Postdoctoral Fellowships je zvýšiť tvorivý a inovatívny potenciál výskumníkov, ktorí majú doktorát a ktorí chcú získať nové zručnosti prostredníctvom pokročilého školenia, medzinárodnej, medzisektorovej a interdisciplinárnej mobility.

Postdoktorandské štipendiá MSCA budú otvorené pre vynikajúcich výskumníkov akejkoľvek národnosti.

Schéma tiež povzbudzuje výskumných pracovníkov, aby pracovali na výskumných a inovačných projektoch v neakademickom sektore a je otvorená pre výskumníkov, ktorí sa chcú znovu začleniť do Európy, pre tých, ktorí sú vysídlení v dôsledku konfliktu, ako aj pre výskumníkov s vysokým potenciálom, ktorí sa snažia reštartovať. ich kariére vo výskume.

 

Text výzvy