Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

MSCA COFUND 2024Dátum otvorenia: 23. 04. 2024 00:00

Uzávierka: 26. 09. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-MSCA-2024-COFUND-01

Rozpočet: 104,8 mil.€

Kontaktná osoba: Zuzana Reptová
MSCA otvára výzvu vo výške 104,8 milióna EUR na spolufinancovanie doktorandských a postdoktorandských programov. V jej rámci podporí inštitucionálne, regionálne, národné a medzinárodné programy odbornej prípravy a kariérneho rozvoja pre výskumných pracovníkov.

MSCA COFUND umožňuje organizáciám vytvárať alebo posilňovať svoje vlastné doktorandské a postdoktorandské programy s cieľom získať výskumných pracovníkov a pritiahnuť medzinárodné talenty.

Výzva v celkovej výške 104,8 milióna € podporí  rozvoj takýchto programov spolufinancovaním významnej časti ich nákladov. Organizácie, ktoré využívajú takéto financovanie, ho zároveň musia doplniť z vlastných zdrojov financovania.

Financovanie: dotácia max. 70 % celkových nákladov, max. 10 mil. EUR/prijímateľa

 

Viac informácii: o programe MSCA COFUND

Prelink na text výzvy

Odporúčania k príprave projektového zámeru: 6 krokov ako začať a na čo nezabudnúť

 

Kontakt na Slovensku – Zuzana Reptová

 

zdroj: REA a F&T portal, zur