Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Metrology Partnership Call 2022: Call for potential research topics (Call for Needs)Dátum otvorenia: 12. 01. 2022 00:00

Uzávierka: 21. 02. 2022 00:00 -

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
European Partnership for Metrology je európskym partnerstvom, ktorého cieľom je vytvoriť udržateľný a efektívny systém pre metrológiu na európskej úrovni, ktorý zabezpečí, že Európa bude mať svetový metrologický systém, ktorý:

  • poskytuje metrologické riešenia, základné metrologické referenčné údaje a metódy, ponúka vhodné riešenia, ktoré podporujú a stimulujú európske inovácie a reagujú na spoločenské výzvy,
  • podporuje a umožňuje efektívny návrh a implementáciu nariadení a štandardov, ktoré sú základom verejných politík reagujúcich na spoločenské výzvy.

V rámci partnerstva bola v januári 2022 vyhlásená výzva, ktorá sa organizuje v 2 fázach.

Prvá fáza výzvy – Call for potential research topics (Call for Needs) má uzávierku dňa 21.02.2022 23:59 CET.

V rámci tejto prvej fázy je zameranie na identifikovanie potencionálnych výskumných tém. V tomto štádiu sa nevypracováva projektový návrh, je možné zasielať Potential Research Topics.

Tematické zameranie:

• Metrology support for the Health

• Integrated European Metrology

• Metrology support for Digital Transformation

• Metrology support for Regulation and Standards

• Research Potential

Následne bude druhá fáza výzvy – Call for joint research projects, kde sú zadefinované kritériá oprávnenosti. Otvorenie druhej fázy sa očakáva 23.06.2022 a má plánovanú uzávierku na 03.10.2022 23:59 CEST.

Dokumenty týkajúce sa výzvy podliehajú priebežným zmenám, preto je potrebné sledovať oficiálnu stránku partnerstva.

Viac informácií o podmienkach výzvy

Zdroj: web stránka partnerstva, 31.01.2022, erh