Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Land, ocean and water for climate actionDátum otvorenia: 08. 05. 2024 00:00

Uzávierka: 24. 09. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL6-2024-CLIMATE-02

Rozpočet: 28 mil eur

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
Aktuálna výzva pokrýva 3 témy zamerané na siete prepájajúce výskumné stanice, chápanie a monitorovanie oceánskych procesov a tiež prekážky a faktory ovplyvňujúce prijímanie nových inovácii:

01 New knowledge and innovations for climate-smart farming – connecting research stations – RIA – 1 projekt / 12 mil eur

Téma je venovaná vytvoreniu tretej úrovne definvanej siete  s cieľom zapojiť a posilniť kapacity experimentálnych výskumných staníc a tiež vytvoriť nové poznatky a inovatívne riešenia pre poľnohospodárstvo šetrné ku klíme. Téma nadväzuje na predchádzajúce výzvy, ktorých hlavným cieľom je postupne vytvárať trojúrovňovú sieť (i) popredných poľnohospodárov, ktorí implementujú pokusy a demonštrácie inovácií šetrných ku klíme na farmách využívajúc existujúce poznatky (projekt “Climate Farm Demo”);  (ii) všetkých poradcov v tejto oblasti v členských štátoch a vychádza z výsledkov projektov programu Horizont 2020, operačných skupín EIP-AGRI a rozvoja AKIS členských štátov s cieľom zabezpečiť poskytovanie cieleného poradenstva (projekt “ClimateSmartAdvisors”).

02 Closing the research gaps on Essential Biogeochemical Ocean Variables (EOVs) in support of global assessments – IA – 1 projekt / 5 mil eur

Opatrenia by mali zameriavať na vývoj nových prístupov k monitorovaniu a porozumeniu oceánskych procesov súvisiacich s klímou, zlepšenie predpovedí reakcie Zeme na okyslenie oceánov a podporu rozvoja oceánskej zložky klimatických modelov. Mali by tiež kombinovať merania skleníkových plynov s biogeochemickými meraniami na podporu analýz údajov o skleníkových plynoch a modelových simulácií.

03 Overcoming barriers and delivering innovative solutions to enable the green transition – RIA – 3 projekty / 3-4 mil eur

Návrhy by mali identifikovať a riešiť prekážky a faktory, ktoré ovplyvňujú prijatie inovácií pre ekologický prechod. Mali by tiež navrhnúť riešenia na prekonanie týchto prekážok pomocou technologických nástrojov, stratégií šírenia a vzdelávacích aktivít. Návrhy by mali byť prispôsobené projektom a vysvetľovať plány na demonštráciu, testovanie a možné budúce využitie vyvinutých nástrojov. Táto téma si vyžaduje zapojenie a príspevok disciplín SSH.

 

 

Kontakt v SR pre viac informácií: Nataša Hurtová, NCP pre klaster 6

 

Zdroj: Funding & tender opportunities; 3.5.2024; nakh