Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Knowledge platform and network for social impact assessment of green transition policiesDátum otvorenia: 16. 05. 2022 00:00

Uzávierka: 21. 09. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-02

Rozpočet: 3 mil. Euro

Kontaktná osoba: Elena Žáková
Cieľom výzvy je prispieť k vytvoreniu vedomostnej platformy a siete založenej na hodnotení sociálnych a distribučných vplyvov ekologickej zmeny vo všeobecnosti a konkrétne v oblasti klímy, politík v oblasti zmeny klímy a environmentálnych politík.

Výzva: A sustainable future for Europe II (HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-02

Téma: HORIZON-CL2-2022-TRANSFORMATIONS-02-01: Knowledge platform and network for social impact assessment of green transition policies / Vedomostná platforma a sieť na hodnotenie sociálneho vplyvu politík ekologickej transformácie

Typ projektov: CSA – Coordination and Support Actions / Koordinačná a podporná akcia

Kontakt v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 17.5.2022