Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Kaskádová výzva Klaster 4: SERMAS – Open Call 1: DevelopDátum otvorenia: 29. 10. 2023 00:00

Uzávierka: 31. 10. 2023 00:00 -

Kontaktná osoba: Tomáš Pavlik
V rámci projektu SERMAS (“Socially-acceptable Extended Reality Models and Systems”), ktorý je financovaný z programu Horizont Európa, sa otvorila prvá výzva na podávanie projektových návrhov.

V rámci výzvy Develop môžu podávať projektové návrhy konzorciá 1-3 partnerov – inovátorov, výrobcov zariadení, poskytovateľov technológií a integrátorov s cieľom vyvíjať, integrovať, nasadzovať a overovať aplikácie a služby pre SERMAS Toolkit.

Riešenia sa majú týkať nasledujúcich tém:

  • Privacy-preserving facial recognition
  • Multilingual Automatic Speech Recognition
  • Artificial Emphaty
  • Opinion Leader Identification
  • 3D Object generator
  • Runtime Avatar generator

V rámci výzvy je možné žiadať financovanie vo výške maximálne 100000 eur na sub-projekt.

Uzávierka na podávanie projektových návrhov je stanovená na 31.10.2023 17:00 CET

Viac informácií a podmienky výzvy nájdete na web stránke SERMAS

Zdroj: web stránka SERMAS, 03.10.2023, erh