Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Innovative Health Initiative Call Horizon-JU-IHI-2022-02-two-stageDátum otvorenia: 28. 06. 2022 00:00

Uzávierka: 20. 09. 2022 00:00 -

ID výzvy: Horizon-JU-IHI-2022-02

Rozpočet: 21 929 000

Kontaktná osoba: Monika Brečková
IHI – Innovative Health Initiative je európske partnerstvo, ktoré tvoria farmaceutické a biotechnologické asociácie EFPIA, Vaccines Europe, EuropaBio a združenia výrobcov a dodávateľov zdravotníckych technológií MedTech Europe a COCIR.

Témy výzvy:

HORIZON-JU-IHI-2022-02-01 – Cardiovascular diseases – improved prediction, prevention, diagnosis, and monitoring – RIA

HORIZON-JU-IHI-2022-02-02 – Setting up a harmonised methodology to promote uptake of early feasibility studies for clinical and innovation excellence in the European Union – RIA

Podporené budú konzorciálne projekty, pričom miera spolufinancovania predstavuje min. 45 % oprávnených výdavkov.

Výzva je dvojkolová, v prvom kole sa predkladá skrátený projektový návrh, v 2. kole sa predkladajú vybrané plné projektové návrhy:

  • uzávierka 1. kola na predkladanie žiadostí: 20. september 2022

  • uzávierka 2. kola na predkladanie žiadostí: 23. február 2023

Text výzvy

IHI Guide for Applicants

Záznamy z informačných podujatí IHI k aktuálnym výzvam

Platforma IHI na vyhľadávanie partnerov do konzorcií

Zdroj: IHI, 29.6.2022, mob