Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Innovations for soil improvement from bio-wasteDátum otvorenia: 12. 05. 2022 00:00

Uzávierka: 27. 09. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01

Rozpočet: 9 000 000

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-10 Innovations for soil improvement from bio-waste – Innovation Actions

Biologický odpad je potenciálnym cenným zdrojom na zlepšenie úrodnosti pôdy. Podpora výroby zúrodňovačov pôdy a optimalizácia recyklácie biologického odpadu môžu pomôcť maximalizovať zavádzanie obehových inovácií pre udržateľné pôdne produkty a služby. V dôsledku toho sa vytvoria nové obchodné príležitosti a zároveň sa zvýši dostupnosť zúrodňovačov pôdy odvodených od obehových výrobných systémov na trhu. Projekty by mali podporovať dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja.

Viac informácií:

Kompletný rozsah a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

Pracovný program MISSIONS 2021-2022, v.3

Implementation Plan, Soil Deal for Europe

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 12.05.2022, nakh