Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Incentives and business models for soil health



Dátum otvorenia: 22. 12. 2021 00:00

Uzávierka: 24. 03. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová




HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-05: Incentives and business models for soil health – RIA

Význam zdravia pôdy a širšie environmentálne, sociálne a hospodárske riziká a dôsledky degradácie pôdy vystupuje čoraz viac do popredia.

Pokiaľ ide o investovanie do pôdy, dôvody investorov sú rôzne:

  • záujem o zvýšenie príjmov a rozvoj nových príjmových tokov, ako je napríklad uhlíkové poľnohospodárstvo,

  • zníženie alebo vyhýbanie sa rizikám a nákladom,

  • zlepšenie reputácie,

  • otvorenie finančných príležitostí a ďalšie.

Investovanie do udržateľného obhospodarovania a obnovy pôdy predstavuje dlhodobé úsilie. Vyžaduje si to stimuly na pomoc pri zdieľaní rizík a nákladov, poskytovaní inovatívnych finančných možností a/alebo odmeňovanie výroby a spotreby, ktoré podporujú udržateľné využívanie pôdy.

Viac informácií:

Horizon Europe – Work Programme 2021-2022 Missions

Implementation Plan, Soil Deal for Europe

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 15.12.2021, nah