Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Improving food systems sustainability and soil health with food processing residuesDátum otvorenia: 12. 05. 2022 00:00

Uzávierka: 27. 09. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01

Rozpočet: 14 000 000

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-02 Improving food systems sustainability and soil health with food processing residues – Research and Innovation Actions

Prevažne lineárne ekonomické modely výroby potravín sú neudržateľné a vo veľkej miere sa spoliehajú na obmedzené a vzácne zdroje, ako je fosfor a voda. Napriek nedávnym úspechom v oblasti zvyšovania efektívneho využívania zdrojov si potravinársky priemysel stále vyžaduje veľké objemy čistej vody; a zároveň prispieva k vypúšťaniu živín a organických látok do vodných tokov a vodných útvarov vo verejnom vlastníctve. Tieto živiny a organické látky môžu byť valorizované a použité ako zúrodňovače pôdy, namiesto toho, aby sa plytvalo. Aktéri potravinových systémov musia uznať, že opätovné použitie vody a vedľajších potravinových produktov je kľúčom k dosiahnutiu obehovosti v priemysle a prispievaniu k zdraviu pôdy.

Viac informácií:

Kompletný rozsah a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

Pracovný program MISSIONS 2021-2022, v.3

Implementation Plan, Soil Deal for Europe

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 12.05.2022, nakh