Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

HORIZON-CL4-2024-HUMAN-02: Koordinácia a podporaDátum otvorenia: 23. 04. 2024 00:00

Uzávierka: 10. 09. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL4-2024-HUMAN-02

Kontaktná osoba: Tomáš Pavlik
Dňa 23. apríla 2024 boli otvorené posledné výzvy z pracovného programu pre roky 2023-2024 pre oblasť Digitalizácia, patriacej pod klaster 4 programu Horizont Európa. Ide konkrétne o výzvu Koordinácia a podpora s kódom HORIZON-CL4-2024-HUMAN-02. Táto výzva bola pôvodne neotvorená s poslednou dávkou výziev a k jej otvoreniu došlo až dodatočne po schválení dodatku k Pracovnému programu.

Pod uvedenou výzvou boli otvorené 3 nasledovné témy:

 

Posledný termín na podanie projektových návrhov je 10. september 2024 o 17:00 hod. bruselského času.

Bližšie informácie k plánovaným výzvam nájdete na EU Funding and Tenders Portal.

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

 

Zdroj: EU Funding and Tenders Portal, 7.5.2024, top