Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-02: Digitálne a vznikajúce technológie pre konkurencieschopnosť a vhodné pre Zelenú dohoduDátum otvorenia: 23. 04. 2024 00:00

Uzávierka: 18. 09. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-02

Kontaktná osoba: Tomáš Pavlik
Dňa 23. apríla 2024 boli otvorené posledné výzvy z pracovného programu pre roky 2023-2024 pre oblasť Digitalizácia, patriacej pod klaster 4 programu Horizont Európa. Ide konkrétne o výzvu Digitálne a vznikajúce technológie pre konkurencieschopnosť a vhodné pre Zelenú dohodu s kódom HORIZON-CL4-2024-DIGITAL-EMERGING-02. Táto výzva bola pôvodne neotvorená s poslednou dávkou výziev a k jej otvoreniu došlo až dodatočne po schválení dodatku k pracovnému programu.

Pod uvedenou výzvou boli otvorené 2 nasledovné témy:

 

Posledný termín na podanie projektových návrhov je 18. september 2024 o 17:00 hod. Bruselského času.

Bližšie informácie k plánovaným výzvam nájdete na EU Funding and Tenders Portal.

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

 

Zdroj: EU Funding and Tenders Portal, top