Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01: Na človeka zameraný a etický rozvoj digitálnych a priemyselných technológiíDátum otvorenia: 08. 12. 2022 00:00

Uzávierka: 29. 03. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01

Kontaktná osoba: Tomáš Pavlik
Dňa 8. decembra 2022 boli otvorené prvé výzvy z nového Pracovného programu pre roky 2023 – 2024 pre oblasť Digitalizácia, patriacej pod Klaster 4 programu Horizont Európa. Ide konkrétne o výzvu Na človeka zameraný a etický rozvoj digitálnych a priemyselných technológií s kódom HORIZON-CL4-2023-HUMAN-01.

Pod uvedenou výzvou bolo otvorených 13 nasledovných tém:

Posledný termín na podanie projektových návrhov je 29. marec 2023 o 17:00 hod. bruselského času.

Bližšie informácie k plánovaným výzvam nájdete na Funding and Tenders Portal.

Pre viac informácií kontaktujte príslušný národný kontaktný bod na Slovensku.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, top