Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02Dátum otvorenia: 16. 06. 2022 00:00

Uzávierka: 16. 11. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02

Rozpočet: rôzne podľa tém

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
Dňa 16. júna 2022 boli otvorené ďalšie výzvy z oblasti Digitalizácia, patriacej pod Klaster 4 programu Horizont Európa. Ide konkrétne o výzvu Digitálne a vznikajúce technológie pre konkurencieschopnosť a vhodné pre Zelenú dohodu s kódom HORIZON-CL4-2022-DIGITAL-EMERGING-02.

Pod uvedenou výzvou boli otvorené osem nasledovných tém:

Uzávierka na podávanie projektových návrhov je 16. novembra 2022 o 17:00 hod. Bruselského času.

Bližšie informácie k plánovaným výzvam nájdete na Funding and Tenders Portal.

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, top