Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Framework Partnership Agreement (FPA) for a Living Lab network support structureDátum otvorenia: 12. 05. 2022 00:00

Uzávierka: 27. 09. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2022-SOIL-01

Rozpočet: 6 000 000

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-08 Framework Partnership Agreement (FPA) for a Living Lab network support structureFramework Partnerships

Živé laboratóriá a majáky sú základným prvkom misie Dohoda o pôde pre Európu. Ich cieľom je spojiť rôznych aktérov s cieľom spoluvytvárať a testovať riešenia v teréne, a tým prinášať inovácie s vysokým potenciálom rýchleho využívania zo strany správcov pôdy a iných relevantných aktérov (napr. priemysel, spotrebitelia atď.) v celej Európe. Táto FPA vytvorí podmienky a identifikuje konzorcium partnerov, ktorí prostredníctvom následných výziev a jednej alebo viacerých osobitných grantových dohôd budú prevádzkovať podpornú štruktúru pre koordináciu living labs financovaných v rámci misie Soil Deal. V implementačnom pláne misie sa predpokladá, že podporná štruktúra LL by mala začať fungovať v roku 2024, a to súčasne s účinnosťou prvých vĺn živých laboratórií.

Viac informácií:

Kompletný rozsah a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

Pracovný program MISSIONS 2021-2022, v.3

Implementation Plan, Soil Deal for Europe

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 12.05.2022, nakh