Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Expansion and/or retro-fitting of biorefineries towards higher-value bio-based chemicals and intermediatesDátum otvorenia: 26. 04. 2023 00:00

Uzávierka: 20. 09. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-JU-CBE-2023

Rozpočet: 17 mil

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
Téma HORIZON-JU-CBE-2023-IAFlag-02 Expansion and/or retro-fitting of biorefineries towards higher-value bio-based chemicals and intermediates

Rozšírenie a/alebo modernizácia biorafinérií smerujúca k výrobe vyššej hodnoty biochemikálií a intermediátov:

  • Cieľom týchto návrhov je zvýšiť využitie biomasy a produkovať vysoko hodnotné biochemikálie a intermediáty, čím sa prispeje k prechodu na trvalo udržateľné a nízkouhlíkové hospodárstvo.

Rozšírenie a/alebo modernizácia biorafinérií smerujúca k výrobe vyššej hodnoty biochemikálií a intermediátov:

  • Cieľom týchto návrhov je zvýšiť využitie biomasy a produkovať vysoko hodnotné biochemikálie a intermediáty, čím sa prispeje k prechodu na trvalo udržateľné a nízkouhlíkové hospodárstvo.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky výzvy sú zverejnené na FTO portáli

CBE JU Pracovný program na rok 2023

FTO, 26.4.2023, nakh