Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Expanding Acceleration EcosystemsDátum otvorenia: 13. 07. 2021 00:00

Uzávierka: 10. 11. 2021 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-EIE-2021-SCALEUP-01-01

Rozpočet: 5 mil.

Kontaktná osoba: 17
Inkubátory, akcelerátory a rôzne iné subjekty podpory rozvoja firiem hrajú dôležitú úlohu pri poskytovaní podporných služieb pre start-upy. Vzhľadom na rôznorodú inovačnú úroveň európskych regiónov majú start-upy z prepojenejších inovačných ekosystémov z akceleračných služieb väčšie benefity, väčšie možnosti financovania a kvalifikovanejšie služby podpory biznisu v porovnaní s inými firmami. Táto geografická medzera je často príčinou presunu start-upov z menej prepojených ekosystémov do etablovanejších hubov inde v Európe.

Táto výzva podporuje spoločný dizajn akčných programov, min. dvoch ročne, vytvorených spoločne subjektami podnikateľskej akcelerácie v menej prepojených inovačných ekosystémoch („modest“ a „moderate“) a inovačnými hubmi („strong innovators“ a „innovation leaders“. Výzva je určená len pre poskytovateľov akceleračných služieb podnikaniu napr. inkubátory, akcelerátory, inovačné agentúry, podnikateľské kluby a siete, regionálnu správu či vzdelávacie inštitúcie.

Viac informácií o výzve je k dispozícii v Pracovnom programe Európske inovačné ekosystémy 2021-2022.

Záznam z informačného dňa pre Európske inovačné ekosystémy 2021-2022

Výzva na portáli Funding & Tender Opportunities

Kontakt pre viac informácií