Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Europe’s Rail Call for Proposals 2023Dátum otvorenia: 05. 02. 2024 00:00

Uzávierka: 07. 02. 2024 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-JU-ER-2023-01

Rozpočet: 21 200 000

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Výzva na predkladanie projektových návrhov do výzvy HORIZON-JU-ER-2023-01 Spoločného podniku Europe’s Rail 2023 je otvorená od 4. októbra 2023 do 7. februára 2024.

Alokácia na výzvu = 21,2 milióna EUR.

Touto výzvou chce Spoločný podnik pre európske železnice vytvoriť synergie so Spoločným podnikom SESAR 3 a podporiť integrovanú základňu leteckej a železničnej siete pre udržateľný a energeticky efektívny multimodálny dopravný systém v Európe. Táto téma ďalej podporuje prácu vykonanú v rámci hlavnej oblasti 1 európskeho železničného podniku, ktorá sa venuje plánovaniu a riadeniu riadenia siete a riadeniu mobility v multimodálnom prostredí a digitálnym nástrojom. Okrem toho vďaka tejto výzve európska železničná sieť posilní svoje prieskumné výskumné činnosti, ktoré sú základnými ukazovateľmi cesty pre budúci výskum a inovácie a ktoré sa týkajú tém, ako sú hluk a vibrácie, budúce systémy metra, biodiverzita, riešenia pre riadenie disruptívnych aktív, rozšírenie siete doktorandov a modernizácia vozového parku DAC a plán modernizačných kapacít.

Témy výzvy:

Otázky k výzve je možné zasielať do 24. januára 2024 na sekretariát JU – EU-RAIL JU Call Helpdesk: info-call@rail-research.europa.eu.

Dokumenty k výzve:

Zdroj: FTO portal, aktualizacia 19,12.2023, mit,